Toelichting secties

 
  • Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid

Bij juridische kwesties die onder deze sectie vallen moet men vooral denken aan arbeidscontracten, ontslag, arbeidsomstandigheden en cao's. Ook vragen over uitkeringen en andere (overheids) voorzieningen vallen hieronder. De sectie Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid behoort met 13 leden nog steeds tot de grootste sectie. Gezien het aantal rechtsvragen tijdens de telefonische en inloopspreekuren is dit ook noodzakelijk.

  • Consumentenrecht

U kunt terecht bij de sectie Consumentenrecht voor onder meer vragen over koopovereenkomsten (ontbinding en vernietiging), algemene voorwaarden, garanties, internetaankopen, incassobureau's, deurwaarders, verzekeringsrecht, productaansprakelijkheid of schadevergoeding bij letsel door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ongeval op de werkvloer of een medische fout, vragen over privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, etc.

  • Personen- en Familierecht

De meeste vragen die over dit rechtsgebied worden gesteld gaan over echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen met betrekking tot de kinderen. Ook kunt u vragen stellen over het erfrecht, naamrecht, erkenning of adoptie.

  • Overheid & Strafrecht

De meeste vragen hier gaan over het strafrecht: strafbeschikkingen, verhoor en verkeerswetgeving. Verder behandelen wij vragen over verblijfsvergunningen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), gezinshereniging en gezinsvorming. De overige vragen betreffen: bestuursrechtelijke onderwerpen (beschikkingen, subsidies, bestemmingsplannen etc), belastingrecht en het rechtspersonenrecht (aansprakelijkheden en bevoegdheden van verenigingen, stichtingen et cetera).

  • Huurrecht & Wonen

De meeste vragen zijn van huurrechtelijke aard. De juridische problemen die hiertoe behoren zijn onder andere huurcontracten, huurtoeslag, opzegging van de huurovereenkomst, overlast, burenrecht en hypotheekkwesties.