Stilzwijgende verlenging van een sportschool abonnement

Sportabonnementen worden regelmatig automatisch verlengd. Zonder dat je het door hebt wordt er geld van je rekening afgeschreven. Het contract loopt ‘stilzwijgend’ door. Mag dit zomaar? En hoe kan je van zo’n overeenkomst afkomen?

Een voorbeeldzaak gaat over mevrouw Dol. Aan het begin van het jaar had mevrouw Dol het goede voornemen om te gaan sporten. Bij een sportschool in de buurt heeft ze een abonnement genomen voor een jaar. Maar, zoals het vaak gaat met goede voornemens, na het eerste jaar was mevrouw Dol bijna vergeten waar de sportschool zat en is zij vergeten het abonnement op te zeggen. Na dat eerste jaar kreeg mevrouw Dol een mailtje met de mededeling dat haar contract met een jaar is verlengd. Het is begrijpelijk dat mevrouw Dol hier niet direct op zit te wachten en daarom van het abonnement af wilt. Is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De sportschool had het abonnement niet met een jaar mogen verlengen. Na afloop van het eerstejaars-abonnement had de sportschool het abonnement mogen omzetten in een regulier abonnement, maar dan kan er altijd tussentijds opgezegd worden. Een paar jaar geleden is hiervoor zelfs een nieuwe wet gekomen, omdat heel veel consumenten hier negatieve ervaringen mee hadden.

Maar let op; deze regel geldt niet voor het eerstejaars-abonnement. Het aangaan van zo’n abonnement maakt dat je hier gewoon een jaar aan vast zit. Het recht om op te zeggen ontstaat pas na de eerste ‘stilzwijgende’ verlenging, tenzij in de algemene voorwaarden van de sportschool staat dat je wel tussentijds kan opzeggen.

Op grond van deze nieuwe wetgeving is de beste manier om op te zeggen dezelfde wijze aan te houden als hoe het contract is aangegaan. Dus, als het contract is aangegaan via de website of via de telefoon, kan het ook op die manier opgezegd worden. Een bedrijf moet dit accepteren, ook als in de voorwaarden staat dat er schriftelijk opgezegd moet worden. Echter, is het altijd beter om schriftelijk op te zeggen - het liefst via een aangetekende brief – en te vragen om een schriftelijke bevestiging. Dit omdat je dan altijd kan bewijzen dat je het abonnement daadwerkelijk hebt opgezegd.