Geschiedenis

 

Het recht gaat uit van het gelijkheidsidee: Iedereen is voor de wet gelijk. In de praktijk blijkt dit echter fictie te zijn. Door verschillen in kennis, scholing, macht en geld heeft de ene burger meer mogelijkheden en middelen om zijn rechten te effectueren dan de andere.

In oktober 1971 ontstonden de eerste Wetswinkels in Utrecht. De Wetswinkel heeft zich als eerste hulpinstantie gericht op de groepen die minder mogelijkheden hebben om hun recht te laten gelden door hen bij te staan met juridisch advies. Deze wetswinkels waren eigenlijk huisadressen van rechtenstudenten waar buurtbewoners aan konden kloppen voor juridische hulp en inlichtingen. De studenten losten zelf de eenvoudige problemen op, maar voor de moeilijke gevallen vervulden zij een bemiddelende rol.

In de loop der jaren hebben er een hoop structurele veranderingen en ontwikkelingen plaatsgevonden, die uiteindelijk hebben geresulteerd in de totstandkoming van semi-professionele instanties die we tot op heden kennen, namelijk het Bureau voor Rechtshulp en de Rechtswinkel. Vanaf 2004 is het Bureau voor Rechtshulp veranderd in Stichting het Juridisch Loket. De Bureaus voor Rechtshulp worden ingesteld door de overheid. Ook zij liggen in het verlengde van de wetswinkels. Zij geven individuele juridische bijstand aan mensen. De overheid draagt bij in de kosten naar gelang het inkomen van de cliënt. De Rechtswinkels zijn tot stand gekomen door het vertrek van Wetswinkels uit de wijken, die samen één Wetswinkel gingen vormen. Deze werden omgedoopt tot Rechtswinkel. Reden voor deze naamswijziging was dat de term 'wet' te beperkt werd gevonden.

De Rechtswinkel Utrecht geeft, anders dan het Juridisch Loket, geheel gratis advies en de (bestuurs)leden zijn allen rechtenstudenten. Zij zorgen ervoor dat de doelstellingen van de Rechtswinkel worden gerealiseerd en haar maatschappelijke functie in de Utrechtse samenleving blijft voortbestaan!