Proeftijd bij een tijdelijk arbeidscontract

Stel dat u een nieuwe baan gevonden hebt. Uw nieuwe werkgever wilt u enkel een tijdelijk arbeidscontract aanbieden. Na verloop van de proeftijd besluit je baas je toch niet aan te nemen en je dus geen vast of nieuw tijdelijk contract aan te bieden. U zult niet de eerste zijn die twijfels heeft bij deze gang van zaken. Om een helder inzicht te krijgen in het web van regels omtrent de proeftijd zal in dit blog eerst het begrip ‘proeftijd’ worden gedefinieerd. Daarna zal ingegaan worden op de regeling omtrent contracten voor bepaalde tijd en vervolgens zullen de regels voor onbepaalde contracten uiteen worden gezet.

Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst betekent dat een periode is overeengekomen waarin u als werknemer de werkgever kunt overtuigen van uw kwaliteiten voor een baan. Andersom geldt dit ook: de werknemer kan met een proeftijd erachter komen of de baan bij hem past.

Nu duidelijk is wat ‘proeftijd’ inhoudt moeten verschillende situaties onderscheiden worden; het is namelijk afhankelijk van de duur van het contract of er een proeftijd kan worden afgesproken. Op een voor bepaalde tijd gesloten contract, zijn de volgende regels van toepassing:

-          bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd zijn;

-          bij een contract van 6 maanden tot 2 jaar is de maximale proeftijd 1 maand;

-          bij een contract van 2 jaar of langer mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

De proeftijd bij verlenging van het tijdelijke contract verdient ook nog aandacht. In het nieuwe contract mag in dat geval geen proeftijd zijn opgenomen, tenzij de werknemer andere vaardigheden of verantwoordelijkheden krijgt. In dat geval is een proeftijd wel mogelijk.

Op het eerste gezicht ziet de regeling voor tijdelijke contracten er overzichtelijk uit, maar let op: er bestaan uitzonderingen. In de cao kunnen namelijk andere regels zijn opgenomen dan de bovenstaande algemene regels. In dat geval gelden de regels die in de cao staan.

Voor de proeftijd bij contracten van onbepaalde tijd geldt grofweg één regel: een proeftijd is mogelijk maar mag niet langer dan 2 maanden zijn.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat wanneer de wettelijke termijn wordt overschreden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, de proeftijd nietig is. Stel dus dat u een proeftijd van 2 maanden en 2 weken overeenkomt met uw werkgever, terwijl u een contract voor onbepaalde tijd hebt gekregen, dan resulteert dit in een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd.

Al met al is het dus zeer belangrijk dat u bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst op de hoogte bent van het type contract (bepaalde tijd of onbepaalde tijd), en de termijnen die voor dat type gelden. Daarnaast is het handig om altijd de geldende cao te checken, zodat u op de hoogte bent van mogelijk geldende uitzonderingen. De proeftijd van uw nieuwe baan hoeft geen probleem te zijn, zolang u maar voorbereid bent!