Wat moet u doen als uw ex-partner weigert om alimentatie te betalen

Wanneer uw ex-partner geen alimentatie meer betaalt, is het raadzaam eerst zelf contact te leggen met uw ex-partner. Er kunnen wellicht, in goed overleg, afspraken gemaakt worden over het betalen van het verschuldigde bedrag in termijnen. Helaas brengen echtscheidingen vaak mee dat de verstandhouding tussen ex-partners verstoord is, dit kan het maken van afspraken verhinderen.

Wanneer u er samen niet uitkomt heeft u een aantal mogelijkheden om de alimentatie te vorderen. Dit hangt af van wat er in uw echtscheidingsconvenant is opgenomen. Wanneer u samen met uw ex-partner een echtscheidingsconvenant heeft opgesteld met afspraken over de alimentatie en deze uitdrukkelijk door de rechter in zijn beschikking is opgenomen, heeft u een executoriale titel en kunt  u de alimentatie middels een deurwaarder afdwingen. Dit geldt ook wanneer u eenzijdig bent gescheiden en de rechter zelf een alimentatieverplichting en de hoogte daarvan is zijn beschikking heeft uitgesproken.

Met een zogenoemde executoriale titel kunt u dus contact opnemen met een deurwaarder die het openstaande bedrag voor u zal innen. Dit hoeft echter niet altijd de eerste stap te zijn. Makkelijker is om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. Dit is een overheidsinstelling die als taak heeft kosteloos onbetaalde kinder- en/of partneralimentatie alsnog voor u te innen. In eerste instantie proberen zij met behulp van bemiddeling te bewerkstelligen dat de alimentatie rechtstreeks aan u zal worden betaald. Wanneer uw ex-partner de alimentatie achterstand nog steeds niet betaald, neemt het LBIO de inning over en start een incassoprocedure.

Hierbij kan gedacht worden aan een beslagleging op loon of uitkering. De betalingsplichtige is verplicht opslagkosten te voldoen aan het LBIO. Wanneer het LBIO de betalingsachterstand niet kan voldoen uit het inkomen van uw ex-partner, zal zij een deurwaarder inschakelen die de zaak verder zal overnemen.

Meer informatie over de werkwijze van het LBIO en over het aanvragen van een verzoek tot inning, is terug te vinden in de instructievideo onder aan de pagina.

Wanneer de rechter in zijn beschikking geen alimentatieverplichting heeft opgenomen, behoort het inschakelen van een deurwaarder of het LBIO niet tot uw mogelijkheden. U kunt dan het beste contact opnemen met een echtscheidingsadvocaat. Hij zal met u de mogelijkheden doornemen om via de rechter alsnog een alimentatieverplichting af te dwingen. Let wel: in het geval u bent gescheiden met minderjarige kinderen, is het verplicht om een alimentatieregeling op te nemen in het convenant.

https://www.youtube.com/watch?v=qR7a-YHCrmc