Enkele zaken die juridisch van belang zijn indien u ongehuwd kinderen krijgt

Vroeger was het een schande, maar tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen ongehuwd (lees ook: zonder geregistreerd partnerschap) kinderen krijgen. Maar let op! Zaken die van rechtswege geregeld zijn indien u gehuwd kinderen krijgt, dienen nog wel geregeld te worden in het geval u ongehuwd kinderen krijgt.

Ten eerste bestaat er – anders dan wanneer een kind binnen een huwelijk wordt geboren – nog geen familierechtelijke betrekking tussen de vader en het kind. De vader zal het kind moeten erkennen om voornoemde betrekking alsnog tot stand te laten komen. Als gevolg van de erkenning wordt de vader aangemerkt als juridisch ouder. Hierdoor wordt hij onder andere verplicht om zijn kind te onderhouden totdat het de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en worden vader en kind elkaars wettelijke erfgenamen. Om het kind te kunnen erkennen heeft de vader toestemming nodig van de biologische moeder van het kind. Indien de moeder weigert toestemming te geven, kan vervangende toestemming worden gegeven door de rechter. Wanner de vader de benodigde toestemming heeft gekregen, kan de erkenning worden geregeld bij de Burgerlijke Stand in uw gemeente. Het is mogelijk om het kind reeds tijdens de zwangerschap te erkennen. Er is dan sprake van de erkenning van een ongeboren vrucht. Erkenning na de geboorte is ook mogelijk, maar om problemen te voorkomen is het raadzaam om de erkenning in een zo vroeg mogelijk stadium te regelen.

Daarnaast is het van belang dat de vader het gezag over het kind eveneens niet van rechtswege heeft, indien het kind niet binnen een huwelijk wordt geboren. Er dient gezamenlijk gezag te worden aangevraagd bij de rechtbank. Als u gezag heeft over een kind bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Verder beheert de met het gezag beklede ouder het vermogen van de minderjarige en is hij of zij diens wettelijk vertegenwoordiger. De vader dient eerst het kind te hebben erkend voordat er gezamenlijk gezag kan worden aangevraagd. Daarnaast moet de biologische moeder wederom toestemming geven. Indien de moeder toestemming weigert te geven, kan vervangende toestemming worden gegeven door de rechter. Indien de benodigde toestemming is verkregen, kan het gezag worden aangevraagd via het digitaal loket Rechtspraak.nl.

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan indien u uit elkaar gaat, is het van belang om voornoemde zaken goed te regelen. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze blog, dan kunt u altijd contact opnemen met de Vereniging Rechtswinkel Utrecht.