Koop breekt geen huur

De hoofdregel die geldt wanneer uw verhuurder het pand gaat verkopen is het zogeheten ‘koop breekt geen huur’. Dit betekent dat het verkopen van een pand niet betekent dat een huurovereenkomst eindigt. De koper van het pand neemt alle rechten van uw verhuurder over. Dit is vast gelegd in de wet (artikel 7:226 BW) en geldt voor zowel woon- als bedrijfsruimte. Dit is dwingend recht, dat betekent dat hier niet van afgeweken kan worden.

Het enige wat de verhuurder kan proberen te doen is de huurovereenkomst met u opzeggen. Wanneer deze opzegging rechtsgeldig is is afhankelijk van verschillende omstandigheden: heeft u een huurcontract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Wat is de termijn waarop opgezegd is? Wat is de reden van opzegging? Het is ook van belang om hierbij het huurcontract te raadplegen, want de afspraken die hierin gemaakt zijn dienen in eerste instantie gevolgd te worden. De wetsbepalingen die de huurder beschermen zijn gedeeltelijk van dwingend recht, wat inhoudt dat er slechts van deze bepalingen afgeweken kan worden in het voordeel van de huurder. Bijvoorbeeld: de minimale opzegtermijn voor de verhuurder die gehanteerd wordt bij huurovereenkomsten van onbepaalde tijd is drie maanden (artikel 7:271 lid 5 BW). Het is dus niet mogelijk om in een huurovereenkomst af te spreken dat de opzegtermijn maar één maand is.

Tot slot de reden van opzegging: er zijn maar zes opzeggingsgronden die de verhuurder kan aandragen waarop de opzegging rechtsgeldig is. Eén van deze gronden is dringend eigen gebruik, maar dit wordt streng toegepast en houdt slechts in dat de verhuurder zelf in het pand moet gaan wonen. Het pand verkopen valt hier niet onder! Dit betekent dat de brief die u op de mat heeft gekregen geen rechtsgeldige opzegging is en u het pand niet hoeft te verlaten als u dat niet wilt. Wat zijn uw mogelijkheden dan? We raden u aan eerst contact op te nemen met uw verhuurder om zo te proberen tot een minnelijke oplossing te komen (misschien wilt u zich wel laten uitkopen) en anders kunt u natuurlijk contact opnemen met de Rechtswinkel Utrecht voor een passend oplossing in uw situatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030 - 231 42 54 tijdens onze spreekuren en hebben een inloop uur voor huurrechtelijke kwesties op donderdagavond 19.00 – 20.30 uur.